NEWS & PROMOTION

Oris Staghorn Restoration Limited Edition
Oris Staghorn Restoration Limited Edition
นาฬิกาโฉมใหม่ รังสรรค์มาเพื่อพิทักษ์แนวปะการังโลก
Oris Staghorn Restoration Limited Edition
แนวปะการังโลกกําลังเผชิญหน้ากับการสูญสลายจากภัยคุกคาม จากรายงานการศึกษาพบว่า หนึ่งในสี่ส่วนของระบบนิเวศน์ที่มีความบอบบางนี้ได้ถูกทําลายไปเกินกว่าที่จะซ่อมแซมได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการฟอกขาว การประมงที่เกินขีดจํากัด และการท่องเที่ยวที่ขาดความระมัดระวัง และอีกสองในสามส่วนที่ยังคงอยู่ในภาวะความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม
แต่ยังคงไม่สายเกินไปในการทําอะไรสักอย่างเพื่อรักษาแนวปะการังนี้ โอริสมีความภูมิใจที่จะประกาศให้ทราบถึงนาฬิการุ่นใหม่ Oris Staghorn Restoration Limited Edition นาฬิกาสําหรับนักประดาน้ำประสิทธิภาพสูงที่รังสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูแนวปะการัง ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ที่ไม่หวังผลกําไร ที่ทํางานเพื่อการปกป้องแนวปะการังของโลก โอริสได้ให้การสนับสนุนงานที่มีความสําคัญนี้ โดยการจําหน่ายนาฬิกาที่ผลิตมาเป็นจํานวนจํากัดเพียง 2,000 เรือน
 Oris Staghorn Restoration Limited Edition
มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูแนวปะการัง ตั้งอยู่ที่มลรัฐฟลอริดา เป็นองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ที่ไม่หวังผลกําไร มีความมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูแนวปะการังของโลก โดยมีความเชื่อที่ว่าในทุกๆวันนั้นแต่ละคนสามารถสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศน์ได้ และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคลอื่นผ่านทางการศึกษา และโครงการอาสาต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลในวงกว้างในการธํารงรักษาไว้ซึ่งอนาคตของระบบนิเวศน์ของแนวปะการังที่มีความบอบบางนี้
 Oris Staghorn Restoration Limited Edition
มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูแนวปะการังได้สร้างให้เกิดความแตกต่างที่ชัดเจนต่อห้วงมหาสมุทรของโลก ในปี 2015 ได้ทําการปลูกปะการังใหม่เป็นจํานวน 22,502 ต้น โดยอาสาสมัครปลูกปะการังทดแทน อีกทั้งยังเตรียมที่จะเพิ่มจํานวนประชากรปะการังเติมอีก 40,000 ต้น และยังเป็นผู้จัดโครงการประดาน้ำอีก 72 โครงการ เพื่อทําการศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจต่อ 'นักท่องเที่ยวจิตอาสา - voluntourists' เพื่อดําเนินการด้านการปกป้องมหาสมุทรของเรา ซึ่งเป็นงานที่มีความสําคัญที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
 Oris Staghorn Restoration Limited Edition
นาฬิกา Staghorn Restoration Limited Edition เป็นส่วนหนึ่งของนาฬิกาเจนเนอเรชั่นต่อไปของคอลเล็คชั่น Aquis ที่ได้ทําการเปิดตัวในปีนี้ซึ่งมีลักษณะที่โดดเด่นหลายจุด จุดแรกคือ การใช้สี โดยใช้สีน้ำเงินเข้มสําหรับหน้าปัด ในขณะที่จุดเครื่องหมายที่สําคัญ รวมทั้งเข็มวินาทีจากจุดศูนย์กลาง และเลขศูนย์บนวงแหวนขอบหน้าปัดที่มีมาตรเวลาเป็นนาทีจะใช้สีส้มที่สะดุดตา การเลือกใช้สีส้มนั้นเพื่อสะท้อนถึงสีของปะการัง Staghorn และยังเป็นสีที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนภายใต้สภาวะที่มีแสงน้อยเมื่ออยู่ใต้น้ำ
 Oris Staghorn Restoration Limited Edition
หน้าปัดจะถูกคั่นด้วยหน้าต่างแสดงวันและวันที่ โดยวันจะถูกแสดงผ่านช่องที่ถูกตัดเจาะเป็นระยะที่เท่ากันเจ็ดช่องรอบวงกลมที่อยู่ส่วนด้านในของหน้าปัด ในแต่ละช่องจะแสดงด้วยสีส้มเมื่อปรากฏตามวันจริง ส่วนวันที่จะแสดงอยู่ที่ตําแหน่ง 6 นาฬิกาด้วยสีส้มเช่นกัน
 Oris Staghorn Restoration Limited Edition
เช่นเดียวกับนาฬิกาทั้งหมดในคอลเล็คชั่น Aquis รุ่นใหม่ นาฬิกา Staghorn Restoration Limited Edition ประกอบด้วยกลไกจักรกลอัตโนมัติ และวงแหวนขอบหน้าปัดเคลือบเซรามิค แสดงมาตรเวลาสําหรับนักประดาน้ำแบบหมุนได้ทิศทางเดียว ตัวเรือนสเตนเลสสตีล ขนาด 43.5 มม. กันน้ำได้ถึงระดับ 30 บาร์ (300 เมตร) ฝาหลังสลักรูปปะการัง Staghorn พร้อมหมายเลขประจําตัวเรือนแสดงจํานวนที่ผลิตจํานวนจํากัด
 Oris Staghorn Restoration Limited Edition
'โอริส มีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ในการอนุรักษ์ชีวิตสัตว์ทะเล' กล่าวโดยประธานบริหารสูงสุดของโอริส Ulrich W. Herzog'เราได้เริ่มผลิตนาฬิกาสําหรับนักประดาน้ำมากว่า 50 ปี และในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเราได้ทํางานร่วมกับองค์กรการกุศล และหน่วยงานผู้บุกเบิกงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย ในวันนี้เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูแนวปะการัง - The Coral Restoration Foundation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปณิธานที่ยังคงดําเนินอยู่ในบริษัทของเรา เพื่อให้การสนับสนุนความอุตสาหะพยายามด้านการอนุรักษ์ และเมื่อเราได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับโครงการปลูกปะการังของมูลนิธิ เรารู้สึกถึงแรงบันดาลใจที่ได้รับ ขอขอบคุณต่อความพยายามอย่างไม่ย่อท้อของมูลนิธิ ซึ่งมีหนทางแก้ปัญหาที่เกิดจากภัยคุกคามต่อแนวปะการังของโลก และเราจึงมีความต้องการที่จะให้การสนับสนุนนาฬิกา Oris Staghorn Restoration Limited Edition จะช่วยสร้างความแตกต่าง เพื่อปกป้องอนาคตที่มีค่ายิ่งของระบบนิเวศน์ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกที่จะร่วมงานกับเราเพื่อปฏิบัติการที่สําคัญยิ่งนี้'
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรคาเดโร กรุ๊ป โทร. 02-163-0555
รายละเอียดสินค้า » Oris Staghorn Restoration Limited Edition
By Trocadero Time | 15 สิงหาคม 2560
BACK