NEWS & PROMOTION

Oris returns to jazz with a limited edition piece inspired by saxophonist Dexter Gordon
Long Tall Dex
#โอริส หวนสู่มนต์เสน่ห์แห่งดนตรีแจ๊ซ ด้วยเรือนเวลารุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นที่ได้แรงบันดาลใจจากนักแซ็กโซโฟน Dexter Gordon
โอริสกับ ดนตรีแจ็ซ มีช่วงเวลาที่ ย้อนกลับไปหลายปี และนาฬิการุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่ นของบริษัท ที่ ได้แรงบันดาลใจจากดนตรีแจ็ซได้กลายมาเป็นที่ ชื่ นชอบของนักสะสม ในปีนี้โอริสมีความยินดีที่ จะประกาศให้ทราบถึง เรือนเวลาที่ รังสรรค์ขึ้นเพื่อความทรงจําถึงหนึ่งในนักดนตรีแจ็ซผู้ยิ่งยงแห่งศตวรรษที่ 20 - Dexter Gordon
Oris Dexter Gordon Limited Edition
Dexter Gordon เกิดในปี 1923 ที่ ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย พ่อของเขาเป็นหนึ่ งในนายแพทย์เชื้อสาย อัฟริกัน-อเมริกันคนแรก ซึ่ งคนไข้ที่ พ่อของเขาทําการรักษานั้นรวมถึง นักดนตรีแจ็ซผู้เป็นตํานาน Duke Ellington และ Lionel Hampton หลังจากได้เรียนรู้การเล่นคลาริเน็ต เมื่ อวัย 15 ปี Dexter ก็ได้เปลี่ ยนมาเล่นแซ็กโซโฟน เมื่อวัย 17 โดยเลือกเป่าเทนเนอร์แซ็กโซโฟน เครื่องดนตรีที่ได้หล่อหลอมขึ้นเป็นตัวตนของเขา
Oris Dexter Gordon Limited Edition
Dexter เป็นที่ รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักดนตรีคนแรกที่ ถ่ายทอดภาษาแห่งยุคกลางศตวรรษที่ 20 ไปสู่แนวดนตรีแจ็ซที่ มีความทันสมัย ร่วมบุกเบิกด้วยความชื่ นชอบของ Charlie Parker และ Dizzy Gillespie และรู้จักกันในนาม ‘bebop’ สําหรับท่วงทํานองเสียงแหลมสูงของเทนเนอร์แซ็กโซโฟน เขาได้บันทึกแผ่นเสียงและทําการแสดงไปอย่างแพร่ หลาย ทั้งในส่วนของผู้นําวง หรือผู้เล่นเคียงข้างนักดนตรีแจ็ซผู้ยิ่งใหญ่รวมถึง Louis Armstrong, Nat King Cole และ Herbie Hancock ชีวิตในช่วงหลังนั้น เขาได้เปลี่ ยนไปเป็นนักแสดงและได้รับการเสนอชื่ อเข้าชิงรางวัล Academy Award ในบทบาทที่ เขาทําการแสดงในปี 1986 เรื่อง Round Midnight เขาได้เสียชีวิตลงในปี 1990
Oris Dexter Gordon Limited Edition
Oris Dexter Gordon Limited Edition เป็นนาฬิกาแจ็ซลําดับที่ สิบเจ็ดที่ รังสรรค์ขึ้นโดยโอริส โดยรักษาแบบแผนดั้งเดิมของนาฬิกาแจ็ซที่ มีความคลาสสิค เปี่ยมลึกด้วยสไตล์ที่ สุขุมและกลมกลืน ที่ สะท้อนถึงความอบอุ่น และบุคลิกที่เปี่ยมด้วยอัธยาศัยไมตรีของ Dexter
Oris Dexter Gordon Limited Edition
โอริส ได้รังสรรค์เรือนเวลามากมายที่ได้อ้างอิงถึงสัมผัสอันลึกซึ้งของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ดัชนี ณ ตําแหน่ง 12 นาฬิกาที่ มีรูปทรงคล้ายลิ้นแซ็กโซโฟน ในขณะที่ชื่อของ 'DEXTER GORDON' จะถูกวางไว้รอบหน้าปัด ดัชนีละหนึ่งตัวอักษร เข็มวินาทีจากศูนย์กลางหน้าปัดจะมีสีทองเหลือง คล้ายสีแซ็กโซโฟน และยืดขยายออกเพื่ อถ่วงดุลย์น้ำหนัก อ้างอิงถึงฉายาของ Dexter 'Long Tall Dex' ซึ่งสลักอยู่ที่ ฝาหลังของตัวเรือน
Oris Dexter Gordon Limited Edition
Oris Dexter Gordon Limited Edition ผลิตจํานวนจํากัดเพียง 1,000 เรือน 'แจ็ซ สําหรับผมแล้ว คือ ท่วงทํานองแห่งดนตรีที่ มีชีวิต' Dexter ได้เคยกล่าวไว้ 'มันเป็นดนตรีที่ นับตั้งแต่เริ่มต้นได้แสดงออกถึงความรู้สึก ความฝัน และความหวังของผู้คน'
Oris Dexter Gordon Limited Edition
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรคาเดโร กรุ๊ป โทร. 02-163-0555
รายละเอียดสินค้า » Oris Dexter Gordon Limited Edition
By Trocadero Time | 22 กุมภาพันธ์ 2560
BACK