ORIS ประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในการเป็นบริษัmที่เป็น Cimate Neutral องค์กรที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

ในปีนี้ (2021)  Oris ได้รับการรับรองจากองค์กร ClimatePartner ว่าเป็น Climate Neutral หรือเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

ORIS ได้ทำงานร่วมกับ ClimatePartner องค์กรอิสระผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการด้านสภาพอากาศชั้นนำของโลก ซึ่งคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์ของเรา โดยคำนึงถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากกิจกรรมที่หลากหลายเช่น การให้ความร้อนแก่โรงงานร่วมถึงการเดินทางไปทำงาน

ORIS ตั้งเป้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 10% ทุกๆปี จากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน 2,350 ตัน ที่ปล่อยออกมาในปี 2019

สิ่งที่ Oris ได้เริ่มต้นเพื่อความพยายามดังกล่าวประสบความสำเร็จ คือ การ Renovate โครงสร้างหลังคา Oris Factory ที่ Holstein เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานในการทำความอบอุ่นภายในอาคารลงได้ 30%  พร้อมกับการติดตั้ง Solar panel  หรือ แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะทำให้ Oris สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้งานได้มากถึง 60% ของปริมาณความต้องการใช้ได้ไฟฟ้าทั้งหมด

นอกจากนี้ Orisยังได้ร่วมกับ Plastic Bank ในการทำโครงการ Clean Oceans เพื่อลดปริมาณขยะในมหาสมุทร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ compensate การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยสัดส่วนการ compensate คือ CO2 1 ตัน ต่อ จำนวนขยะพลาสติก 10 กิโลกรัม

ทั้งหมดเป็นรากฐานสำคัญต่อการดำเนินทุกกิจกรรมของบริษัทเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2022 Oris ก็จะมีการออกรายงานเพื่อความยั่งยืนฉบับแรก เพื่อให้เห็นแนวทางที่สร้างความยั่งยืนภายใต้พันธกิจ Change for the Betterต่อไป

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email